GoRacing ChileMODULO DE ENCENDIDO MITSUBISHI ECLIPSE 1G 4G63 TURBO ASPIRADO

Precio habitual $69.990

Modulo de encendido para Mitsubishi Eclipse 1G Turbo y Aspirado

Motor 4G63 Turbo

Modulo Original - OEM